“Bắt mạch” nhà tư vấn M&A giỏi

Một nhà tư vấn tốt là người biết kết hợp một cách sáng tạo và nghệ thuật kỹ năng đàm phán, khả năng tìm và giải quyết các bế tắc với sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp, ngành, môi trường kinh doanh Báo Nhịp cầu đầu tư đã trao đổi với ông Phạm Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điều hành Bộ phận Ngân hàng...