Nhìn vân tay, đoán năng lực

Với nền tảng tố chất lãnh đạo bẩm sinh, khi được đào tạo bài bản về kiến thức, đạo đức kết hợp với những trải nghiệm thường xuyên, con người hoàn toàn có thể trở thành nhà lãnh đạo tầm cỡ. Khoa học phân tích vân tay đã có hơn 200 năm lịch sử nghiên cứu và phát triển với nhiều ứng dụng trong...