Chiến lược cuối cùng của Camimex

Camimex cần vốn nhưng không phải vốn vay, vì chi phí lãi vay lớn, qua sức chịu đựng. Nhiều doanh nghiệp ngành tôm đã gặp khó khăn thời gian qua. Khi công ty Chế biến Thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) bán đấu giá 600.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng, nhiều doanh nghiệp đã hào hứng đến mua. Kết quả phiên...