Hồ sơ xin việc ấn tượng? Hãy bắt đầu từ chọn ảnh

Ấn tượng đầu tiên của một bộ hồ sơ xin việc xuất phát từ bức chân dung đính kèm bên trong của chủ nhân. Bởi một bức ảnh đẹp với khung nền phù hợp là cách giới thiệu kiệm lời cực kỳ hiệu quả về bản thân của ứng viên. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là cảm giác của người xem về cá nhân bạn, chứ...