Quy định tiền lương ở công ty TNHH một thành viên

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc,…trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

quy-dinh-tien-luong-o-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

Ngày 14/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2013/NĐ-CP về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (gọi chung là viên chức quản lý chuyên trách) trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (gọi tắt là công ty).

Nghị định gồm 10 điều, quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý chuyên trách.

Cụ thể, tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. 

Nghị định cũng quy định rõ quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt.

Hàng năm, viên chức quản lý được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.

Tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được hoạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Kiểm soát viên xác định theo quy định tại Nghị định này phải được trích nộp cho chủ sở hữu để hình thành quỹ chung, trên cơ sở đó chủ sở hữu chi trả cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với Kiểm soát viên tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước thì trích nộp cho Bộ Tài chính để đánh giá, chi trả.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Trước đó, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa ký ban hành Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định này quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty; cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty.

Nghị định quy định chi tiết về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương; xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện; phân phối tiền lương….

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/5/2013.

Theo TTXVN

what is wedding ceremonyбарные стойки для кухни аксессуарытур кемеровопродвижение сайтов интернет раскруткапостроить дом новгороддайвинг в паттайеукладка ламината на деревянный пол без фанерычехол Austinбультерьер одессанедвижимость в майями

Share this post:

Related Posts

nguoi quan ly

Leave a Comment