Kinh nghiệm nghề nghiệp

Giám đốc hỏi người xin việc:

– Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?

– 10 năm, thưa ông.

– Thế sao anh lại ra đi?

– Dạ, hợp đồng là 20 năm, nhưng em được… ân xá.translate english to ukranianпосуда недорого спбдоминикана туры 2015подагра лечение киевдома проэктыtranslate english to norwegianLIM. EDITION W1651MR-710GPотдых на майских праздниках 2015авито москва частные объявления

Share this post:

Related Posts

nguoi quan ly

Leave a Comment